6.- 8. septembris 2019
Start: 00
00 : 00 : 00
et en ru fi de lv sv

Nolikums

Vispārīgā informācija

1.1 Tallinas maratons notiek Tallinas pilsētas centrā 2018. gada 7.-9. septembrī.

1.2 Tallinas maratona organizators ir Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ. Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (IAAF) un Igaunijas vieglatlētikas federācijas (EKJL) sacensību organizēšanas noteikumiem un šo nolikumu. Tallinas maratona trase atbilst Starptautiskās maratona un skriešanas asociācijas (AIMS) prasībām. 

1.3 Tallinas maratona programmā ir iekļautas šādas pamatdistances:

  • 42,195 km (turpmāk tekstā - maratons)
  • 21,1 km (turpmāk tekstā - pusmaratons)
  • 10 km skrējiens, soļošana, nūjošana ar un bez laika kontroles (turpmāk tekstā - 10 km)

1.4 Papildus programmā iekļauti skrējieni jauniešiem un bērniem:

2. Starta kārtība

2.1 Tallinas maratona sacensību centrs atrodas Tallinas Brīvības laukumā (Vabaduse väljak).

2.2 Maratona (42,195 km) starts tiek dots svētdien, 9. septembrī plkst. 9.00

2.3 Pusmaratona (21,1 km) starts tiek dots svētdien, 9. septembrī plkst. 10.45

2.4 10 km starts (skriešana/soļošana/nūjošana) tiek dots sestdien, 8. septembrī plkst. 17.00

2.5 Starta grupas tiek atvērtas 30 minūtes pirms starta. Tallinas maratona starta grupas:

Starta grupas

Starta numuri

I grupa

1-300

II grupa

301-1000

III grupa

1001-2000

IV grupa

2001-3000

V grupa

3001-4000

VI grupa

4001-5000

VII grupa

5001-6000

IX grupa

6001-7000

X grupa

8001-10000 (10km soļošana/nūjošana ar laika kontroli)

XI grupa

10001-15000 (10 km skrējiens/soļošana/nūjošana bez laika kontroles)

2.6 Veidojot starta grupas, līdz 31.07.2018. reģistrētajiem dalībniekiem numura piešķiršanā tiek ņemta vērā Tallinas maratonā 2017. gadā (ja nav piedalījies, tad 2016. gadā) iegūtā vieta, taču tāds pats starta numurs netiek nodrošināts. Veidojot starta grupas, tiek fiksētas pirmās 2000 vietas. Ja iepriekšējā vieta ir zemāka par 2000, dalībniekam tiek piešķirts pirmais brīvais starta numurs, sākot no grupas 2001-3000.

2.7 Piešķirot numurus maratona un pusmaratona dalībniekiem, kas 2017. vai 2016. gadā nav piedalījušies maratonā, tiek ņemts vērā sacensību dalībnieka paredzamais rezultāts.

2.8 Profesionālie sportisti un Igaunijas čempionātu dalībnieki startē I starta grupā.

2.9 Dalībniekam jāstartē no sava starta koridora, no nepareiza starta koridora startējušie skrējēji tiek diskvalificēti.

3. Trase

3.1 Maratona trasi veido divi 21,1 km riņķi un uz tās ir 11 ūdens punkti. Trase atvērta 7 stundas. Trases kontrolpunkti atrodas 10., 21,1. un 30. kilometrā. Laika limiti: 21,1 km 3.15, 30 km 5.15.

3.2 Pusmaratona trasi veido viens 21,1 km riņķis un uz tās ir 5 ūdens punkti. Trase atvērta 4 stundas. Trases kontrolpunkts atrodas 10,2. kilometrā.

3.3 10 km skrējiena/soļošanas/nūjošanas trasi veido viens 10 km riņķis. Uz trases ir 2 ūdens punkti. Trase atvērta 2 stundas.

3.4 Ūdens punktos tiek piedāvāts ūdens, sporta dzērieni un enerģiju atjaunojoši produkti. Ūdens ir pildīts baltās Vichy VivaSport glāzītēs, sporta dzēriens - zilās Vichy VivaSport glāzītēs. Katrā ūdens punktā atrodas tualete un nepieciešamības gadījumā var saņemt medicīnisko palīdzību.

3.5 Visā trases garumā ir cietais ceļa segums, trase ir iezīmēta. Drošības nolūkos dalībniekiem ir jāseko satiksmes regulētāju norādēm.

3.6 Dalībnieki, kas pārsnieguši noteikto laika limitu, tiek izslēgti no trases. Ja dalībnieks vēlas, viņš var tupināt skrējienu uz savu risku un atbildību. Šādā gadījumā organizators neatbild par trases drošību, un sacensību trase tiek atvērta satiksmei.

4. Finišs

4.1 Finišs atrodas Tallinas Brīvības laukumā (Vabaduse väljak). Finišs tiek slēgts: sestdien, 8.09. plkst. 19.00, svētdien, 9.09. plkst. 16.00.

4.2 Visiem finišētājiem finišā tiek pasniegts sporta dzēriens. Visi maratona, pusmaratona un 10km distances beidzēji finišā saņem medaļas.

5. Dalībnieki

5.1 Maratonā var piedalīties personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un ir pietiekami trenētas attiecīgās distances veikšanai. Pusmaratonā var piedalīties personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un ir pietiekami trenētas attiecīgās distances veikšanai. 10 km skrējiena/soļošanas/nūjošanas distancē var piedalīties personas, kas ir pietiekami trenētas attiecīgās distances veikšanai. Nepilngadīgas personas var startēt 10 km distancē vienīgi ar vecāka un/vai trenera atļauju.

5.2 Izņēmuma gadījumā maratonā un pusmaratonā var piedalīties arī jaunāki dalībnieki, ja vecāki tam devuši rakstisku atļauju. Rakstisko atļauju jānosūta organizatoram uz e-pasta adresi jooks@jooks.ee ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma dienas.

5.3 Organizatori iesaka pirms reģistrācijas iziet veselības pārbaudi, lai saņemtu ārsta slēdzienu par dalībnieka gatavību veikt izvēlēto distanci.

6. Reģistrēšanās

6.1 Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski mājas lapā www.jooks.ee.  Lai reģistrētos, jāaizpilda reģistrācijas anketa.

6.2 Dalībnieka vārds tiek pievienots starta protokolam pēc dalības maksas samaksas.  Dalības maksu var samaksāt pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, izmantojot bankas saiti.         

6.3 Elektroniskā reģistrācija noslēdzas piektdien, 7. septembrī plkst. 17.00. No 8. septembra līdz 10. septembrim var reģistrēties maratona sekretariātā, kas atrodas Brīvības laukumā. Sekretariāta darbalaiki: 05.-07.09. no 10.00-20.00; 08.09. no 10.00-20.00; 9.09. no 7.00. Reģistrācija noslēdzas 10 minūtes pirms starta. Uz vietas dalības maksu var samaksāt tikai skaidrā naudā.

6.4 Dalībnieka veiksmīgu reģistrāciju apliecina viņa vārds starta protokolā. Starta protokols atrodams sacensību mājas lapā. Dalībnieka starta numurs protokolā tiek pievienots 5 stundu laikā pēc dalības maksas samaksas (maksājot ar bankas saites starpniecību). Ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu, dalībnieks saņem starta numuru 5 dienu laikā pēc dalības maksas samaksas.

6.5 Lai reģistrētu grupu, jāaizpilda grupas reģistrācijas anketa. Grupu reģistrācija ir atvērta līdz 27. augustam.

6.6 Grupas pārstāvis var līdz 31. jūlijam bez maksas izdarīt izmaiņas reģistrācijas sistēmā maināmajās ailēs (vārds, e-pasts, mobilais tālrunis, klubs, firma).

6.7 Reģistrējot grupu, dalības maksu var samaksāt, izmantojot bankas saiti, vai saskaņā ar rēķinu, kas tiek nosūtīts uz grupas pārstāvja e-pasta adresi. Grupas dalībnieki tiek reģistrēti starta protokolā tūlīt pēc samaksas veikšanas, ja tā notiek ar bankas saites starpniecību, vai piecu dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

6.8 Maksājot ar bankas saites starpniecību, ir iespējams pasūtīt dalības maksas samaksu apstiprinošu rēķinu, kas tiek nosūtīts uz e-pasta adresi.

6.9 Ja dalībniekam nav iespējas piereģistrēties elektroniski norādītajā mājas lapā, tad organizatori lūdz informēt par savu vēlmi reģistrēties, sūtot e-pasta vēstuli uz adresi jooks@jooks.ee.

6.10 Reģistrējoties dalībai Tallinas maratonā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt sacensību nolikumam un uzņemas atbildību par savu dalību.

6.11 Dalībnieks, kurš ir reģistrējies un samaksājis dalības maksu, piekrīt, ka viņam pirms pasākuma tiks nosūtīta e-pasta vēstule ar sacensību dalībniekam būtisku informāciju.

7. Pārreģistrācija

7.1 Pārreģistrāciju var veikt līdz 2017. gada 31. augusta plkst. 17.00.

7.2 Pārreģistrācijas maksa (t.sk. dalībnieka maiņa) ir 10 EUR + distances maiņas gadījumā arī dalības maksu starpības summa. Mainot dalībnieku, par jauno dalībnieku jāaizpilda mājas lapā atrodamā reģistrācijas anketa (līdz bankas saitei).

7.3 Veicot pārreģistrāciju, ir jāmaksā pārreģistrācijas maksa, kas jāpārskaita uz pasākuma organizatora Spordiürituste Korraldamise Klubi norēķinu kontu, maksājumā norādot šādu informāciju: iepriekš reģistrētā dalībnieka vārds, jaunā dalībnieka vārds un jaunā dalībnieka personas kods (piem., Annas Lāces vietā 42 km distancē piedalīsies Anna Vilka, p/k xxxxxx-xxxxx). Mainot izvēlēto distanci, jānorāda dalībnieka vārds, sākotnējā distance, jaunā distance (piem., Anna Lāce, pārreģistrācija no 42 uz 21,1 km). Izmaiņas starta protokolā tiek veiktas 5 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

8. Dalības maksa

8.2  Dalības maksa mainās atkarībā no reģistrācijas laika:

 

42,2 km maratons

21,1 km pusmaratons

10 km skrējiens, soļošana, nūjošana ar laika kontroli

10 km skrējiens, soļošana, nūjošana bez laika kontroles

līdz 2017. gada 15. decembrim

40 EUR

25 EUR

15 EUR

12 EUR

no  2016. gada 16. decembra līdz 2018. gada maijam

50 EUR

35 EUR

20 EUR

15 EUR

2018. gada jūnijs - augusts

60 EUR

45 EUR

25 EUR

20 EUR

2018. gada septembris

70 EUR

60 EUR

30 EUR

25 EUR

8.2 Dalībniekiem tiek nodrošināta dalība skrējienā, krūšu numurs, laika kontrole (dalībniekiem, kas startē distancē ar laika kontroli), rezultātu iekļaušana finiša protokolā, apkalpošana ūdens punktos un finišā, apbalvošana, elektronisks diploms, kurā norādīts vārds, laiks un ieņemtā vieta (dalībniekiem, kas startē distancē ar laika kontroli), nepieciešamības gadījumā medicīniskā palīdzība visas trases garumā, izstājušos dalībnieku nogādāšana finišā.

8.3 Līdz 15. decembrim tiek piedāvāta 20% atlaide senioriem no 60 gadu vecuma un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam; no 16. decembra pievienojas mūsu sadarbības partneru klientiem piedāvātās atlaides (Club One, Sportland, MyFitness).

 

8.4 Dalības maksa ar 20% atlaidi:

 

42,2 km maratons

21,1 km pusmaratons

10 km skrējiens, soļošana, nūjošana ar laika kontroli

10 km skrējiens, soļošana, nūjošana bez laika kontroles

līdz 2016. gada 15. decembrim

32 EUR

20 EUR

12 EUR

9,60 EUR

no 2016 gada 16. decembra līdz 2017. gada maijam

40 EUR

28 EUR

16 EUR

12 EUR

2017. gada jūnijs - augusts

48 EUR

36 EUR

20 EUR

16 EUR

2017. gada septembris

70 EUR

60 EUR

30 EUR

25 EUR

8.5 Lai saņemtu atlaidi, jāizvēlas atbilstošais atlaides veids reģistrācijas anketas ailē „Atlaides”. Klienta karte ļauj saņemt atlaidi tikai kartes īpašniekam. Organizatori sazinās ar attiecīgo sadarbības partneri, lai pārbaudītu kartes esamību un derīgumu.

8.6 Pēdējā reģistrācijas periodā (septembrī) nekādas atlaides nav spēkā!

8.7 Reģistrējot vismaz 10 cilvēku grupu, tiek piedāvāta 10% atlaide no pilnās cenas (16.12.2017-31.08.2018). Atlaides nesummējas (personas, kas saņem senioriem vai jauniešiem piedāvātās atlaides, nevar saņemt grupu atlaides  un otrādi).

8.8 Ja dalības maksas samaksai netiek izmantota bankas saite, dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu uz organizatora Spordiürituste Korraldamise Klubi norēķinu kontu. Kā maksājuma mērķis jānorāda TM2018 (saīsinājums no Tallinas maratons), vārds, uzvārds, personas kods un distance (piem., TM2018, Anna Lāce, xxxxxx-xxxxx, 42 km). Atlaides saņemšanai jānorāda arī klienta statuss (piem., TM2018, Anna Lāce, xxxxxx-xxxxx, 42 km, Sportland klients).

8.9 Gadījumā, ja Tallinas maratons tiek atcelts no organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ (nepārvaramas varas apstākļi) vai, ja dalībnieks atsaka savu piedalīšanos, dalības maksa netiek atgriezta. 

8.10 Gadījumā, ja dalībnieks nevar piedalīties maratonā veselības stāvokļa dēļ, viņam ir tiesības pārcelt samaksāto dalības maksu reģistrācijai nākamā gada maratonam (vienu reizi). Ja dalībnieks ir pārcēlis dalības maksu uz nākamo gadu, tad viņam nav tiesību saņemt šī gada starta materiālus. Uzrādot ārsta izziņu, ir iespējams saņemt samaksātās dalības maksas atmaksu 50% apmērā.

9. Starta materiāli

9.1 Starta materiāli ir starta numurs ar laika kontroles mikročipu, spraužamadatas, maratona skrējējiem T-krekls un sadarbības partneru sagatavotie materiāli.

9.2 Starta materiāli tiek izsniegti sacensību informācijas punktā / sekretariātā, kas atrodas Brīvības laukumā. 

9.3 Starta koridorā tiek ielaisti vienīgi tie dalībnieki, kam ir 2017. gada Tallinas maratona starta numuri. Starta numurs ir jānostiprina uz krūtīm un tam jābūt redzamam visu sacensību laiku. Starta numurs ir individuāls. Ar konkrēto starta numuru var startēt vienīgi persona, kar reģistrēta ar šo numuru.

10. Laika kontrole

10.1 Laika kontrole tiek veikta elektroniski ar mikročipa palīdzību, kas ir nostiprināts krūšu numura reversa pusē. Aizliegts noņemt mikročipu no numura un locīt numuru.

10.2 Starta numurs ir jānostiprina uz krūtīm un tam jābūt redzamam visu sacensību laiku - no starta līdz pat finiša līnijas šķērsošanai.

10.3 Šķērsojot finiša līniju, dalībniekam jāseko, lai numurs nebūtu aizsegts (izslēdzot sporta pulksteni), jo pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka rezultāts netiks fiksēts.

10.4 Pēc distances pabeigšanas numurs ar mikročipu nav jānodod, tas paliek dalībniekam.

11. Dalībnieku vecuma grupas

Visās distancēs rezultāti tiek grupēti pa atsevišķām vecuma grupām.

Puiši dzim. 2002.g. un vēlāk (21,1 un 10 km)

Meitenes dzim. 2002.g. un vēlāk (21,1 un 10 km)

Juniori vīrieši 2000.-2001.g.

Juniori sievietes 2000.-2001.g.

Jaunieši dzim. 1997.-1999.g.

Jaunietes dzim. 1997.-1999.g.

V dzim. 1980.-1996. g.

S dzim. 1980.-1996. g.

M40 dzim. 1975.-1979. g.

N40 dzim. 1975.-1979. g.

M45 dzim. 1970.-1974. g.

N45 dzim. 1970.-1974. g.

M50 dzim. 1965.-1969. g.

N50 dzim. 1965.-1969. g.

M55 dzim. 1960.-1964. g.

N55 dzim. 1960.-1964. g.

M60 dzim. 1955.-1959. g.

N60 dzim. 1955.-1959. g.

M65 dzim. 1950.-1954. g.

N65 dzim. 1950.-1954. g.

M70 dzim. 1945.-1949. g

N70 dzim. 1945.-1949. g.

M75 dzim. 1944.g. un agrāk

N75 dzim. 1944.g. un agrāk

12. Rezultāti

12.1 Rezultāti tiek publicēti tekoši uz finiša vietā izvietotās informācijas tāfeles (sākotnējie, neoficiālie rezultāti) un mājas lapā www.jooks.ee.

12.2 Oficiālie rezultāti tiek publicēti piektdien, 15.09. plkst. 17.00 mājas lapā www.jooks.ee.

13. Medicīniskā palīdzība

13.1 Nepieciešamības gadījumā medicīniskā palīdzība tiek nodrošināta visas trases garumā. Redzot uz trases dalībnieku, kam nepieciešama palīdzība, lūdzam informēt par to nākamā ūdens punkta personālu, ar speciālām atšķirības zīmēm nodrošinātos medicīnas darbiniekus, kas pārvietojas trasē, ar organizāciju saistītās personas vai, zvanot uz vienoto ātrās palīdzības izsaukuma numuru 112.

13.2 Sacensību dalībnieki ciena godīgu un tīru sportu. Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (IAAF) antidopinga noteikumiem, un Igaunijas Antidopinga aģentūras pārstāvjiem ir tiesības veikt ikviena dalībnieka dopinga pārbaudi. Plašāka informācija atrodama mājas lapā www.antidoping.ee.

14. Izstāšanās

14.1 Organizatoriem ir tiesības lūgt dalībniekam pamest trasi, ja viņš neiekļaujas attiecīgā kontroles punkta laika limitā (skat. 3.1. punktu) un/vai nebeidz distanci attiecīgi noteiktajā maksimālajā laikā (skat. 3. punktu).

14.2 Sacensību medicīnas personālam un tiesnešiem ir tiesības lūgt dalībnieku pamest trasi, ja viņi uzskata to par vajadzīgu.

15. Diskvalifikācija

Organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, kas pārkāpj sacensību noteikumus, traucē citiem dalībniekiem vai citādi kavē sacensību norisi.

16. Apbalvošana

16.1 Labāko dalībnieku apbalvošana notiek Brīvības laukumā atbilstoši paredzētajam grafikam.

16.2 Tiek apbalvoti 6 labāko rezultātu sasniegušie maratona dalībnieki gan vīriešu, gan sieviešu grupā. Tiek apbalvoti 5 labāko rezultāti sasniegušie pusmaratona dalībnieki gan vīriešu, gan sieviešu grupā. Tiek apbalvoti 3 labāko rezultātu sasniegušie 10 km distances dalībnieki gan vīriešu, gan sieviešu grupā. Uzvarētāji (M/N) saņem diplomus, medaļas, kausus un piemiņas suvenīrus.

16.3 Vecumu grupu uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausiem, kas sacensību dienā tiek izsniegti sekretariātā. Vēlāk kausus var saņemt viena mēneša laikā sacensību organizatora Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ birojā (adrese:  Juhkentali 12, Tallinn).

17. Fotografēšana

Organizatoram ir tiesības izmantot sacensību laikā organizatora uzņemtos fotoattēlus un video neierobežotā laika posmā.

18. Pretenzijas

18.1 Visas pretenzijas par sacensību rezultātiem, noteikumu pārkāpumiem utt., kas attiecas uz pirmajiem 50 finišētājiem, ir jāiesniedz 1 stundas laikā pēc 50. finišētāja finiša, bet pretenzijas, kas attiecas uz pārējiem dalībniekiem, - 30 minūšu laikā pēc finiša slēgšanas.

18.2 Pretenziju maksa ir 30 eiro, kas tiek atgriezta vienīgi gadījumā, ja pretenzija tiek apmierināta. Visas ar sacensībām saistītās pretenzijas izskata sacensību žūrija, kurā ietilpst: sacensību direktors, galvenais tiesnesis, trases meistars, sekretariāta vadītājs un ārsts.

18.3 Gadījumos, kas nav noteikti nolikumā, pretenzijas tekoši izskata rīcības komiteja un/vai žūrija.