Taotlemistingimused ja tähtajad

  • Stipendiumi/toetuse taotleja võib olla eraisikust Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi mittetulundusühing või mõni teine juriidiline isik, kes tegutseb Eestis.
  • Taotluse esitamise tähtajad lisatakse kodulehele 3 kuud enne vastava taotlusvooru algust.
  • Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile toetusfond@jooks.ee. Taotlusesse märkida taotleja kontaktandmed, taotleja saavutused/tegevused, taotletav summa ja selle kasutamise eesmärk ning põhjendus toetuse saamiseks.
  • Toetusfondist eraldatakse toetusi füüsilistele isikutele stipendiumidena ja juriidilistele isikutele toetusena.