Isikuandmete kaitse

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE SPORDIÜRITUSTE KORRALDAMISE KLUBI MTÜ-S
 

Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ (edaspidi SÜKK) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab SÜKK klientide andmeid Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

 

Siinkohal toome välja olulisemad punktid:

  • SÜKK hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil. 
  • SÜKK hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub SÜKK seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud SÜKKi teenuste osutamiseks ning klientide parimaks teenindamiseks. 
  • SÜKK ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses SÜKKi teenuse osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja); kui kohustus tuleneb seadusest; kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).
  • SÜKKil on õigus edastada isikuandmeid SÜKKi volitatud töötlejatele (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel tagab SÜKK, et andmetöötlejad töötlevad Kliendiandmeid SÜKKi juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid. Vastutav töötleja on Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ (aadress Juhkentali 12, 10312 Tallinn, telefon 608 7576, meiliaadress jooks@jooks.ee).
  • SÜKK võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest SÜKKile. 
  • Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist SÜKKi kliendiandmebaasist teatades sellest e-posti aadressil jooks@jooks.ee.
  • SÜKKi töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 
  • SÜKK säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. 
  • SÜKKi Klient näeb oma kasutajakontol, milliseid andmeid on SÜKK tema kohta kogunud ja saab neid vajadusel täiendada või muuta.
  • SÜKKi poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

 

Tutvu SÜKKi Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega

Eesti Energia
Kultuuriministeerium
Eesti Kergejõustikuliit
Kultuurkapital
Narva Linn
Nike
Sportland
A. Le Coq
Klick
MyFitness
Blummin
Eesti Linnajooksud
Kesklinna Tõlkekeskus
Kreenholm
Sportos
Nature valley
Biofarmacija
Kodupaber
Kleenex
mobec
fazer
DPD