Info

Fondi haldaja

Eesti Jooksmise Toetusfondi (edaspidi: Fond) haldaja on Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ (edaspidi SÜKK), reg. kood 80140548, Juhkentali 12, 10132 Tallinn.

 

Eesmärk

Heategevusliku fondi eesmärgiks on Eesti jooksmise jätkusuutlikkuse tagamine läbi noorte talentide toetamise, tippupürgivate jooksjate ja treenerite motiveerimise ning traditsiooniliste jooksusündmuste hoidmise.

 

Taotlemistingimused ja tähtajad

 • Stipendiumi/toetuse taotleja võib olla eraisikust Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigi mittetulundusühing või mõni teine juriidiline isik, kes tegutseb Eestis.
 • Taotluse esitamise tähtajad lisatakse kodulehele 3 kuud enne vastava taotlusvooru algust.
 • Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile toetusfond@jooks.ee. Taotlusesse märkida taotleja kontaktandmed, taotleja saavutused/tegevused, taotletav summa ja selle kasutamise eesmärk ning põhjendus toetuse saamiseks.
 • Toetusfondist eraldatakse toetusi füüsilistele isikutele stipendiumidena ja juriidilistele isikutele toetusena.

 

Toetuste eraldamine

 • Fondile laekunud taotlused vaatab läbi ekspertidest moodustatud hindamiskomisjon 30 päeva jooksul peale vastava taotlusvooru lõppu.
 • Hindamiskomisjon teeb ettepaneku SÜKK-i juhatusele toetuse/toetuste eraldamiseks vastavalt fondile laekunud annetuste mahule.
 • Toetus makstakse välja peale vastava SÜKK-i juhatuse otsuse kinnitamist.

 

Toetusfondile annetuste tegemine

 • Annetusi saavad teha nii eraisikud kui ettevõtted.
 • Annetada on võimalik kandes toetussumma Fondi haldaja arveldusarvele või helistades annetustelefoni numbril.
 • Fondi haldaja Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ arveldusarve numbrid on:
  • SEB pank EE611010220039029013 
  • Swedbank EE962200221016630913
  • Märksõna: Eesti Jooksmise Toetusfond
 • Fondi annetustelefoni numbrid on:
  • 9008010 toetussumma 10 €
  • 9008025 toetussumma 25 €
  • 9008050 toetussumma 50 €
 • Annetusnumbritele saab helistada Telia, Elisa ja Tele 2 võrgust.

 

Tulumaksusoodustused

 • SÜKK on kantud tulumaksusoodustustega MTÜ-de nimekirja, mis tähendab, et annetus on juriidilisele isikule vastavalt tulumaksuseadusele § 49 tulumaksuvaba.
 • Annetuse teinud eraisik saab tuludeklaratsiooni esitades annetuse maksustatavast tulust maha arvata vastavalt tulumaksuseadusele § 27. Annetaja isikukood ja annetussumma edastatakse SÜKKi poolt Maksu- ja Tolliametile ning  see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis.