Toetuste eraldamine

  • Fondile laekunud taotlused vaatab läbi ekspertidest moodustatud hindamiskomisjon 30 päeva jooksul peale vastava taotlusvooru lõppu.
  • Hindamiskomisjon teeb ettepaneku fondi haldaja Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatusele toetuse/toetuste eraldamiseks vastavalt fondile laekunud annetuste mahule.
  • Toetus makstakse välja peale vastava Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatuse otsuse kinnitamist.